Môi Trường Xây Dựng Và Thiết Kế Nhà Đẹp 2016

Thuật ngữ môi trường có thể được dùng trong rất nhiều các trường hợp khác nhau như môi trường kinh tế, môi trường vật lý, môi trường pháp lý,…

Tất cả các thuật ngữ trên đều có điểm chung là: “tập hợp các điều kiện và hiện tượng bên ngoài có ảnh hưởng tới một vật thể hoặc một sự kiện nào đó”. Như vậy bất cứ một sự vật hiện tượng nào cũng tồn tại trong một môi trường của nó.

Tuy nhiên môi trường, cái mà loài người hiện nay đang phải đối mặt và nghiên cứu bảo vệ nó là môi trường sống và thiết kế xây dựng nhà ở bao quanh con người, nó được định nghĩa như sau:

Môi trường sống: (living environment) là tổng hợp các điều kiện vật lý, hoá học, sinh học, xã hội bao quanh con người và có ảnh hưởng tới sự sống, sự phát triển của từng cá nhân và toàn bộ cộng đồng người

Theo luật BVMT 2005: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

Theo ngành Khoa học môi trường: Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người có ảnh hưởng đến con người và tác động qua lại với các hoạt động sống của con người như: không khí, đất, nước, sinh vật, xã hội loài người v.v..

Một cách tổng quát, môi trường có thể định nghĩa là tổng hợp tất cả các yếu tố vật chất bao quanh chúng ta và có ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của mọi sinh vật.

Thiet-ke-noi-that-nha-dep-2

Như vậy môi trường xây dựng kiến trúc nhà ở 2016 bao gồm các thành phần:

– Môi trường tự nhiên: bao gồm các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người (đất, nước, không khí, sinh vật)

– Môi trường xã hội: là tổng thể các mối quan hệ giữa người với người tạo lên sự trở ngại hoặc thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người

– Môi trường nhân tạo: là tất cả các yếu tố tự nhiên, xã hội do con người tạo nên và chịu sự chi phối của con người.

Các chức năng cơ bản của môi trường:

Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người cần một không gian nhất định để phục vụ cho các hoạt động sống như: nhà ở, nơi nghỉ, đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kho tàng, bến cảng,… trung bình mỗi người cần khoảng 4m3 không khí sạch để thở; 2.5 lít nước để uống, một lượng lương thực thực phẩm tương ứng với 2000-2400 calo. Như vậy chức năng này đòi hỏi môi trường phải có một không gian thích hợp cho mỗi con người. Ví dụ phải có bao nhiêu m2, hecta hay km2 cho mỗi người…  Không gian này lại đòi hỏi phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, cảnh quan và xã hội. Tuy nhiên diện tích không gian sống bình quân trên Trái đất của con người ngày càng bị thu hẹp.

Yêu cầu về không gian sống của con người thay đổi theo trình độ khoa học và công nghệ. Trình độ khoa học công nghệ phát triển càng cao thì nhu cầu không gian sản xuất càng giảm. Như vậy chức năng này có thể chia nhỏ thành các chức năng như sau:

– Chức năng xây dựng: cung cấp mặt bằng và nền móng cho các đô thị, khu công nghiệp, kiến trúc hạ tầng và nông thôn.

– Chức năng vận tải: cung cấp mặt bằng, khoảng không gian và nền móng cho giao thông đường thủy, đường bộ và hàng không.

– Chức năng sản xuất: cung cấp mặt bằng để sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp…

– Chức năng giải trí của con người: cung cấp khoảng không gian hợp lý để làm nơi giải trí, phục vụ các nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và sinh sống của con người.

Tư Vấn Nhà Ở

Share Post
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

Comments

comments