Los Altos House, nhìn lần đầu là đủ để ngây ngất

posted in: Mẫu Nhà Đẹp | 0
Los Altos House là một dự án nhà ở hoàn thành Dotter Solfjeld Kiến trúc. Các nhà nằm ở Los Altos, California, USA.

Một số hình ảnh tham khảo về kiến trúc độc đáo của ngôi nhà :

Los-Altos-House-01-850x472 Los-Altos-House-02-850x556 Los-Altos-House-03-850x1084 Los-Altos-House-04-850x515 Los-Altos-House-05-850x589 Los-Altos-House-06-850x562 Los-Altos-House-07-850x558 Los-Altos-House-08-850x554 Los-Altos-House-09-850x564 Los-Altos-House-10-850x1238 Los-Altos-House-11-850x1285 Los-Altos-House-12-850x1025 Los-Altos-House-13-850x594

Bookmark and Share

Comments

comments

Leave a Reply